Rapport

Resistenstesting mot legemidler og ferskvann hos lakselus 2020

Publisert 27.04.2021     Sist endret 27.04.2021

Veterinærinstituttet har siden 2013 undersøkt resistens mot ulike legemidler hos lakselus gjennom Mattilsynets årlige overvåkningsprogram. De to siste årene er programmet utvidet til også gjelde ferskvann etter at en risikovurdering utført for Mattilsynet konkluderte med at bruk av ferskvann kan gi økt sannsynlighet for at laksels kan endre toleranse for ferskvann.

Resultatene fra 2020 viser fremdeles høyt resistensnivå mot legemidler. Antallet ferskvannsbehandlinger økte, og overvåkingen viser at lakselusen har høyere ferskvannstoleranse i de undersøkte lokalitetene som ligger i områdene der det er høyere bruk av ferskvannsbehandlinger.

Hva undersøkt vi?

Resistens hos lakselus overfor legemidler:
Følsomhet mot virkestoffene azametifos, deltametrin, hydrogenperoksid og emamektin benzoat og genetisk resistens mot azametifos, pyretroider og hydrogenperoksid, ble i testet på et antall lokaliteter langs hele kysten fra Rogaland til Finnmark.

Resistens hos lakselus overfor ferskvann:
En feltstudie av ferskvannsfølsomhet ble utført for andre år på rad i overvåkingsprogrammet, og følsomhetsnivået til lakselus fra områder med lav og høyere frekvens av ferskvannsbehandlinger ble sammenlignet.

Lakselus fra et antall lokaliteter ble testet for følsomhet for ferskvann ved hjelp av biologiske assays (bioassays) der mobile lakselus utsettes for vann med ulike saltkonsentrasjoner.

Tidsrom2020
Hva lette vi etter?

Resistens hos lakselus legemidler:
1. Oppsummere og overvåke bruk av legemidler til bekjempelse av lakselus i oppdrettsnæringen ut fra data rapportert i VetReg (Veterinært legemiddelregister)

2. Gi en best mulig beskrivelse av lakselus sin følsomhet mot viktige legemidler.

3. Beskrive endringer i resistenssituasjonen.

4. Vurdere og oppdatere risiko for resistens ved bruk av legemidler i behandlinger mot lakselus.

Resistens hos lakselus ferskvann:

1. Oppsummere og overvåke bruk av ferskvann til bekjempelse av lakselus i norsk oppdrettsnæring.

2. Undersøke om lakselus har ulik følsomhet mot vann med lav salinitet avhengig av om de kommer fra områder med lav eller høyere bruk av ferskvann til lusebehandling.

Hva fant vi?

Legemidler
Antall medikamentelle behandlinger mot lakselus har vært stabilt siden 2017, men gikk litt ned i 2020 sammenliknet med året før

Det er fremdeles et høyt resistensnivå.

Ferskvann
Antall ikke-medikamentelle behandlinger økte med 21 %. Avlusning med ferskvann, alene eller i kombinasjon med andre behandlinger, utgjorde 9 prosent av de ikke-medisinske behandlinger i 2020 (281 rapporterte behandlinger).

Resultatene viste høyere ferskvannstoleranse hos lakselus fra lokaliteter som ligger i områdene der det er høyere bruk av ferskvannsbehandlinger.

Hvem utførte oppdraget?

Veterinærinstituttet

 

Publikasjoner

Rapport: Resistens mo legemidler og ferskvann hos lakselus 2020 (Veterinærinstituttet)

Fant du det du lette etter?