Slik rapporterer du lakselusdata

Publisert 26.11.2012     Sist endret 08.03.2017

Oppdrettere skal rapportere lakselusdata ukentlig til Mattilsynet, og senest i løpet av tirsdagen i påfølgende uke. Rapporteringen skjer elektronisk via Altinn.

Skjemaet for rapportering av lakselusdata finner du på Mattilsynets side på Altinn. Skjemaet heter LAKSELUS.

  • Rapportering av selskapsinformasjon og kontaktinfo til personen som sender inn skjema
  • Rapportering av ukenummer
  • Rapportering av opplysninger om sjøtemperatur, snitt antall lakselus fra alle merder i anlegget, følsomhet og mistanke om resistens, type behandling mot lakselus og behandlingsperiode, virkestoff, mengde og styrke dersom medikamentell behandling samt opplysninger om rensefisk.

Se skjermbilde rapportering av lakselus

Slik rapporterer du behandling mot lakselus

Rapporteringsskjema skiller mellom medikamentelle (fôrbehandling og badebehandling) og ikke- medikamentelle (mekanisk fjerning av lakselus). Det som ikke er legemidler er med andre ord «mekanisk fjerning av lakselus».

Badebehandling og fôrbehandling er medikamentell behandling. Du må oppgi virkestoff, styrke og mengde dersom du velger disse.

Badebehandling

Ved registrering av badebehandling kan du velge mellom fire legemidler: azamethiphos, cypermethrin, deltamehrin, hydrogenperoksid.

Dersom du brukte et annet legemiddel, må du velge «annet legemiddel». Dette feltet skal kun brukes ved spesielle tilfeller, f.eks. når legemiddelet har godkjenningsfritak. Bruk kommentarfeltet for å oppgi virkestoff, mengde og styrke. Teksten i kommentarfeltet er fritekst og er kun synlig for saksbehandlere i Mattilsynet, men vises ikke i kartløsningen Fiskehelse Fiskehelse.

Fôrbehandling

Når du registrerer fôrbehandling må du velge mellom diflubenzuron, emamectin benzoat og teflubenzuron. 

Dersom du brukte et annet legemiddel, må du velge «annet legemiddel».  Dette feltet skal kun brukes ved spesielle tilfeller, f.eks. når legemiddelet har godkjenningsfritak. Bruke kommentarfeltet for å oppgi virkestoff, mengde og styrke. Teksten i kommentarfeltet er fritekst og er kun synlig for saksbehandlere i Mattilsynet, men vises ikke i kartløsningen Fiskehelse.

Ikke-medikamentelle metoder

For å rapportere bruk av avlusingsmetoder uten bruk av legemidler, velger du feltet «mekanisk fjerning av lakselus».

Det kommer stadig nye ikke-medikamentelle metoder. Inntil videre har vi derfor ikke lagt inn muligheter for å velge metode. I stedet må du beskrive metoden i eget kommentarfelt.

Vann er ikke et legemiddel og bruk av vann - ferskvann eller oppvarmet sjøvann - faller ikke inn under definisjonen av medikamentell badebehandling. Derfor skal bruk av vann rapporteres som «mekanisk fjerning av lakselus».

 

Fant du det du lette etter?