Mattilsynet har varslet vedtak om å avlive fisk i åtte merder på to lokaliteter hos Grieg Seafood Finnmark AS

Publisert 19.10.2022     Sist endret 19.10.2022

Mattilsynet har varslet to vedtak mot Grieg Seafood Finnmark AS om at de må avlive og destruere fisk i fire merder på lokaliteten Laholmen og fire merder på lokalitet Vedbotn i Nordkapp kommune. Årsaken er høy dødelighet og dårlig velferd som følge av sykdommen systemisk spironucleouse.

Til sammen står det omtrent en million fisk i disse åtte merdene.

Grieg Seafood Finnmark AS har frist på seg til 25. oktober å komme med innsigelser på varslene om vedtak.

Sykdom som gir dårlig velferd og høy dødelighet

Sykdommen som fisken har, er forårsaket av parasitten Spironucleus salmonicida. Det er en sjelden parasittsykdom hos oppdrettsfisk.

Parasitten sprer seg til alle deler av fiskens kropp, muskulatur, indre organer og hud og danner byller og sår. Dødeligheten kan være stor. Det er ingen kjent behandling mot sykdommen.

Sykdommen er ufarlig for mennesker.

Utfra historiske erfaringer med sykdommen og sykdomsutviklingen på lokalitetene de siste månedene vurderer Mattilsynet at helse og velferdssituasjonen ikke kan forventes å bedres i de åtte merdene. Derfor har Mattilsynet varslet vedtak om avliving.

Flere påvisninger i Troms og Finnmark

Det er i år påvist infeksjon med systemisk spironucleouse hos laks ved et settefiskanlegg og syv matfiskanlegg i Troms og Finnmark. Dette gjelder lokalitetene:

  • Adamselv
  • Mårsanjarga
  • Bergsneset 
  • Davatluft
  • Stangnes 
  • Kleppenes
  • Laholmen
  • Vedbotn

Mattilsynet ble varslet om det første tilfellet i mars 2022, og har siden fulgt opp lokalitetene og gjennomført flere inspeksjoner etter funnene.

Mattilsynet vurderer fortløpende situasjonen ved de resterende lokalitetene.

Mattilsynet har bedt om forvaltningsstøtte

Kunnskap om parasitten og sykdommen er begrenset. Mattilsynet har bedt Veterinærinstituttet om bistand for å vurdere konsekvensene av utbredelsen av sykdommen.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) har utlyst syv millioner kroner for å bedre kunnskapen om parasitten.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Siv June Hansen
Avdelingssjef / Avdeling Finnmark – Alta
Tel: 22 77 89 26


Kontaktinformasjon

Siv June Hansen
Avdelingssjef / Avdeling Finnmark – Alta
Tel: 22 77 89 26