Kunngjøring

Mattilsynet med tilsynskampanje om fiskehelse og fiskevelferd på fiskeslakterier i 2022

Publisert 10.05.2021     Sist endret 10.05.2021

I 2022 gjennomfører Mattilsynet en tilsynskampanje i fiskeslakterier der vi skal undersøke om de oppfyller kravene til godkjenning og fiskehelse- og fiskevelferd.

Bakgrunnen for kampanjen er en kartlegging i 2020 avdekket at ikke alle fiskeslakterier oppfyller alle kravene i slakteriforskriften og forskrift om desinfeksjon av vann i akvakultur. 

Kartleggingen viste også en del misforståelser rundt godkjenningsordninger.

I 2021 vil Mattilsynet informere og veilede slik at fiskeslakteriene får tid til å rette opp eventuelle mangler før tilsynene gjennomføres neste år.

I forbindelse med kampanjen har Mattilsynet laget veiledningsmateriell som er nyttig å bruke når man gjennomgår om man har alle forhold i orden. 

Les mer om tilsynskampanjen og veiledningen til fiskeslakteriene

Fant du det du lette etter?