Faktaartikkel

Meld ifra om syk, skadet eller død villfisk i vassdrag

Publisert 25.05.2020     Sist endret 18.05.2021

Kommer du over syk, skadet eller død villfisk, er det viktig at du raskt melder ifra. Slik kan Veterinærinstituttet få undersøkt fisken og Mattilsynet eventuelt sette i verk tiltak.

Ved å melde ifra kan man avgrense, bekjempe eller på annen måte håndtere mistenkelig sykdom og dødelighet, eller dødelighet ut over det som normalt forventes på villfisk i vassdrag.

Klikk her for å melde ifra

Da kommer du til Veterinærinstituttets meldingssystem der du enkelt kan registrere tilfellet. Veterinærinstituttet vurderer om funnene trenger videre oppfølging med eventuell prøvetaking og påfølgende analyser.

Ved å bruke meldingssystemet oppfyller du også meldeplikten til Mattilsynet.

Vi må hindre spredning av kjente smittsomme sykdommer

Det er flere kjente smittsomme fiskesykdommer som det er viktig at vi ikke får inn i norske vassdrag. De kan påføre villaksen lidelser og død, fiskestopp og store bekjempelseskostnader.

Eksempler på kjente, alvorlige sykdommer:

  • Gyrodactylus salaris (gyro) som er et bittelite dyr som setter seg fast på huden til laksyngel. Parasitten kan føre til at hele bestander av villaks i smittede elver går tapt.
  • Furunkulose er en smittsom bakterieinfeksjon som kan føra til store tap på laksefisk både i ferskvann og i sjøvann.
  • Bakteriell nyresjuke (BKD) er en alvorlig, kronisk infeksjon med bakterien Renibacterium salmoninarum.
  • Infeksiøs hematopoetisk nekrose (IHN) er en alvorlig virussykdom hos laksefisk. Sykdommen er ikke påvist i Norge.

Vi må oppdage og håndtere nye, ukjente sykdommer

Villaksen kan også få ukjente og kanskje smittsomme sykdommer som det er viktig å få kunnskap om og håndtere.

Et eksempel på det er «Red skin disease» som er betegnelsen på sykdomsbildet som ble observert i forbindelse med dødelighet hos villaks i bl.a. Enningdalselva sommeren 2019 og 2020. Lignende funn er også gjort i andre land.

Selv om mange fisk er undersøkt, har man så langt ikke funnet årsaken til sykdommen.

Følg med på Veterinærinstituttets sider om arbeidet med å finne årsaken til den syke villaksen i Enningdalselva.

Slik forebygger du mot smitte av fiskesykdommer

Alle som bruker elver, slik som fiskere og padlere, er pålagt å gjøre viktige forebyggende tiltak for å unngå spredning av eventuell sykdomssmitte.

Det er forbudt å flytte levende eller død fisk til andre vassdrag eller andre deler av samme vassdrag. Dette kravet gjelder uansett, og er særlig viktig å overholde nå som vi er i en situasjon der det dør fisk uten at man så langt kjenner årsaken.

I tillegg er det viktig at mulige smittestoffer uskadeliggjøres. For å hindre spredning av mulige smittestoffer skal fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i et vassdrag tørkes og/eller desinfiseres før de flyttes til andre steder. Desinfeksjon kan for eksempel skje med Virkon S.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Dersom du observerer eller fanger fisk som ser syk ut, bruk Veterinærinstituttets meldingssystem.Kontaktinformasjon

Dersom du observerer eller fanger fisk som ser syk ut, bruk Veterinærinstituttets meldingssystem.