Kunngjøring

Mistanke om Marteilia sp. i ville blåskjell i Tysnes kommune, Hordaland fylke

Publisert 06.12.2019     Sist endret 06.12.2019

Det er mistanke om Marteilia sp. i ville blåskjell i Tysnes kommune. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til skjelloppdrett eller høsting av skjell må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås. Det vil si at man f. eks. ikke må flytte eller kaste blåskjell og østers fra dette området til andre steder.

Grunnlag for mistanken

Havforskningsinstituttet varslet Mattilsynet 4. desember 2019 om høy forekomst av parasitten Marteilia sp., etter prøvetaking fra ville blåskjell på Tysnes.

Prøvene var hentet inn i forbindelse med Mattilsynets overvåkings- og kontrollprogram for skjellsykdommene bonamiose og marteiliose i norske østers og blåskjell.

Mattilsynet vil om kort tid ta nye prøver fra området som blir sendt til Havforskningsinstituttet for videre analyse.

Om marteiliose

Marteiliose er en sykdom på blåskjell og østers forårsaket av Marteilia refringens. Sykdommen er en listeført sykdom, det vil si en sykdom som vanligvis ikke er i Norge og som vi bekjemper.

Sykdommen er ufarlig for mennesker.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Aslak Forus, seniorinspektør, seksjon mat og fisk Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord, telefon 22 77 79 46.


Kontaktinformasjon

Aslak Forus, seniorinspektør, seksjon mat og fisk Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord, telefon 22 77 79 46.