Overvåking av sykdomsfremkallende ILA-virus i kontrollområder i 2021

Publisert 11.05.2022     Sist endret 11.05.2022

I 2021 ble det tatt prøver i 307 anlegg i 40 kontrollområder for Infeksiøs lakseanemi (ILA). Det sykdomsfremkallende ILA-viruset, ILAV HPRdel, ble funnet ved 16 anlegg. Alle disse anleggene enten hadde eller fikk en ILA-diagnose i 2021.

Det gjennomføres målrettet overvåking for den sykdomsfremkallende varianten av ILA-viruset, ILAV HPRdel, ved alle anlegg som ligger i ILA kontrollområder.

Formålet med overvåkingen er å avdekke og forhindre spredning av ILAV HPRdel etter ILA-utbrudd.

Prøvene tas ut av Mattilsynet (bekjempelsessonen) og fiskehelsetjenesten (overvåkingssonen), og analyseres ved utpekte laboratorier.

Veterinærinstituttet sammenstiller data og rapporterer på vegne av Mattilsynet.

Les rapporten på Veterinærinstituttets sider

Fant du det du lette etter?