Forskrifter

Publisert 29.01.2018     Sist endret 03.02.2020
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr 29.08.2017 1318

Regelverk og veiledning