Regelverksprosess

Høring: Endring av forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, Trøndelag og Nordland fylker

Publisert 29.10.2019     Sist endret 25.02.2020

Det ble påvist Pankreassykdom (PD) forårsaket av subtype SAV2 på lokalitet 26315 Nordgjæslingan 6. september 2019. Lokaliteten drives av Emilsen Fisk AS.

Med bakgrunn i utbruddet, foreslår Mattilsynet å endre gjeldende kontrollområdeforskrift for PD i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, Trøndelag og Nordland fylker. Mattilsynet foreslår å opprette en bekjempelsessone rundt lokalitet Nordgjæslingan i det allerede eksisterende kontrollområdet.

Etablering av bekjempelsessonen vil få betydning for aktører som befinner seg innenfor det det foreslåtte området, og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet:

  • Forskriftsutkastet foreslår å opprette en bekjempelsessone innenfor gjeldende kontrollområde for pankreassykdom (PD) i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, Trøndelag og Nordland fylker.
  • Kontrollområdet består i dag av en overvåkingssone. Overvåkingssonen vil omslutte den foreslåtte bekjempelsessonen, og avgrenser kontrollområdets ytre grenser.
  • Den foreslåtte bekjempelsessonen vil omfatte lokalitetene 26315 Nordgjæslingan, 39797 Småholman, 12590 Helligholmen, 37177 Djuptaren, 10256 Bondøya, 28916 Tjærnholmen, 30076 Kyrøyene, 32057 Lyngøy, 26335 Geitholmen, 30997 Skrubbholmen, 13959 Oterholmen, 32837 Ursbakken, 31357 Geitryggen, 13581 Ramstadholmen, 13681 Ryumsjøen Reipholmen og 13685 Marøya.
  • Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smitte ut fra området.

I vedlagte kart er bekjempelsessonen merket med rødt og overvåkingssonen merket med gult.

For mer informasjon se vedlagt høringsbrev og forslag til endringsforskrift.

Ved en inkurie ble ikke alle aktørene på høringslisten informert om høringen. Mattilsynet utsetter derfor fristen for å gi innspill til utgangen av fredag 8. november 2019.

Merk kort høringsfrist. Det haster å få igangsatt tiltakene i forskriften. Berørte aktører er allerede informert om utbredelsen av foreslåtte soner.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Høringsfrist: 08.11.2019
 
Fastsatt forskrift om endring av kontrollområde for PD i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, Trøndelag og Nordland fylker

 

 26.11.2019
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Aud Skrudland, spesialinspektør, region Midt, tlf.: 22 77 79 63 / 95 78 49 77 og Baard J. Kvidaland, rådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret, tlf.: 22 77 92 55.