Kort om nasjonal forskrift for PD-bekjempelse

Publisert 13.09.2017     Sist endret 01.11.2017

I PD-forskriften er det opprettet en PD-sone fra Jæren til Nord-Trøndelag. Resten av kysten dekkes av to overvåkningssoner.

Formålet i PD-forskriften er å redusere konsekvensen av sykdommen i PD-sonen, å hindre at PD etablerer seg i overvåkningssonene og å begrense utbredelsen av virusvariantene SAV 3 og SAV 2.

I PD-sonen fra Jæren til Nord-Trøndelag er sykdommen utbredt. Derfor skal det brukes forebyggende tiltak for å redusere konsekvensene av sykdommen i denne sonen.

Merk at . Praksisen blir videreført inntil Mattilsynets bekjempelsesplan for PD er ferdigstilt.

I overvåkingssonene skal man forhindre at sykdommen etablerer seg. PD-forskriften gir Mattilsynet større fleksibilitet i håndtering av utbrudd i denne sonen ved at utbrudd ikke automatisk fører til umiddelbar utslakting. Mattilsynet skal fortløpende vurdere hvilket tiltak som er best når nye utbrudd skjer.

Erfaring viser at PD i områder med god anleggsstruktur kan kontrolleres med samordnet drift og brakklegging.

Gjennom kontrollområdeforskrifter kan Mattilsynet tillate PD-smittet fisk å stå til slaktemoden størrelse dersom den ikke representerer en stor smitterisiko. Et eksempel på det er kontrollområdeforskriften for Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, Nord-Trøndelag og Nordland.

Det er også gjort endringer i transportforskriften for å samle regelverk som retter seg mot brønnbåter

Se også: Nærings- og fiskeridepartementet om målet med PD-bekjempelse

Kart over PD-sone og overvåkingssonene: Barentswatch Fiskehelse - velg Innstillinger og Nasjonal PD-sone i menyen vil venstre.

Fant du det du lette etter?