Krav om vaksinering av fisk mot pankreassykdom

Publisert 27.01.2020     Sist endret 27.01.2020

Fra 1. juli 2020 skal all fisk som settes ut i matfisk- og stamfiskanlegg i området fra Taskneset (Fræna) i sør til Langøya ved Kvaløya (Sømna) i nord være vaksinert mot pankreassykdom.

Nærings- og fiskeridepartementet besluttet desember 2019 at § 7 i PD-forskriften skal tre i kraft fra og med 1. juli 2020.

Når all oppdrettsfisk i dette området vaksineres vil det redusere smittepresset i områdene nord for PD-sonen.

Dispensasjon i særlige tilfeller

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i forskriften (§ 15 i PD-forskriften).

Mattilsynet mener det i forbindelse med planlagt utsett av fisk i 2020 kan være særlige tilfeller hvor dispensasjon er berettiget.

Det er faktorer som størrelse og vaksinasjonsstatus på fisken i tillegg til andre forhold som må vurderes i en søknadssammenheng. 

Både settefisk- og matfiskprodusenter kan sende godt begrunnede dispensasjonssøknader.

Gå inn på Mattilsynets skjematjenester og bruk skjema: Søk om dispensasjon.

Fant du det du lette etter?