Kunngjøring

Mattilsynet endrer kontrollområde for PD i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, Trøndelag og Nordland fylker

Publisert 26.11.2019     Sist endret 26.11.2019

Mattilsynet har 26. november 2019 fastsatt forskrift om endring av kontrollområde for bekjempelse av pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, Trøndelag og Nordland fylker.

I september 2019 ble det påvist PD forårsaket av SAV2 på lokalitet 26315 Nordgjæslingan. Lokaliteten drives av Emilsen Fisk AS.

Med bakgrunn i utbruddet, endrer Mattilsynet nå gjeldende kontrollområdeforskrift for PD i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, Trøndelag og Nordland fylker.

Hovedinnholdet i endringsforskriften:

  • Det opprettes en bekjempelsessone innenfor gjeldende kontrollområde for pankreassykdom (PD) i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, Trøndelag og Nordland fylker.
  • Kontrollområdet består i dag av en overvåkingssone. Overvåkingssonen vil omslutte den foreslåtte bekjempelsessonen, og avgrenser kontrollområdets ytre grenser.
  • Bekjempelsessonen omfatter lokalitetene 26315 Nordgjæslingan, 39797 Småholman, 12590 Helligholmen, 37177 Djuptaren, 10256 Bondøya, 28916 Tjærnholmen, 30076 Kyrøyene, 32057 Lyngøy, 26335 Geitholmen, 30997 Skrubbholmen, 13959 Oterholmen, 32837 Ursbakken, 31357 Geitryggen, 13581 Ramstadholmen, 13681 Ryumsjøen Reipholmen og 13685 Marøya.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smittespredning.

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som oppheves to år etter at bekjempelsessonen ble opphevet.

Se også:

Kart - Kontrollområde for PD i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, Trøndelag og Nordaland 

Høring: Endring av forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, Trøndelag og Nordland fylker 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner i MT er Seniorinspektør Rune Torbjørn Knutzen, region Midt, tlf.: 22 77 84 94 og rådgiver Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55


Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner i MT er Seniorinspektør Rune Torbjørn Knutzen, region Midt, tlf.: 22 77 84 94 og rådgiver Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55