Kunngjøring

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for PD i Gulen, Høyanger, Hyllestad og Solund kommuner, Sogn og Fjordane

Publisert 13.08.2019     Sist endret 13.08.2019

Mattilsynet har 13. august 2019 ved endring av forskrift om PD-bekjempelse i Gulen, Høyanger, Hyllestad og Solund kommuner, Sogn og Fjordane fylke, opphevet bekjempelsessonen rundt lokalitetene 13643 Hjartholm, 14081 Tveit, 25055 Bekksneset, 13236 Indre Oppedal og 33677 Torvund i Gulen, Høyanger og Hyllestad kommuner.

PD ble i november 2018 påvist på sjølokaliteten 13643 Hjartholm i Gulen kommune og i januar 2019 på lokaliteten 33677 Torvund i Høyanger kommune. Lokaliteten Hjartholm drives av Mowi Norway AS. Lokaliteten Torvund drives av Osland Havbruk AS og Troland lakseoppdrett AS.

Anleggene i bekjempelsessonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Slaktemerdene på lokalitet 13654 Instefjord har gjennomført minimum én måned koordinert brakklegging med anleggene i bekjempelsessonen. Brakkleggingsperioden er over 13. august 2019.

Bekjempelsessonen oppheves og innlemmes i overvåkingssonen 13. august 2019. Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Cecilie Ihle, region Sør og Vest, avdeling Haugalandet, tlf.: 22 77 80 44 og Baard J. Kvidaland, jurist, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd tlf.: 22 77 82 36.


Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Cecilie Ihle, region Sør og Vest, avdeling Haugalandet, tlf.: 22 77 80 44 og Baard J. Kvidaland, jurist, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd tlf.: 22 77 82 36.