Kunngjøring

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for PD SAV2 i Flatanger, Namsos, Nærøysund, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, Trøndelag og Nordland

Publisert 27.11.2020     Sist endret 27.11.2020

Mattilsynet har 27. november 2020 ved endring av forskrift om PD-bekjempelse i Flatanger, Namsos, Nærøysund, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, Trøndelag og Nordland, fastsatt opphevelse av bekjempelsessonen i kontrollområdet. Bekjempelsessonen oppheves med virkning fra søndag 29. november 2020.

Forskrift om kontrollområde for PD i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, Trøndelag og Nordland ble opprettet 15. desember 2017, etter utbrudd av PD ved flere lokaliteter i området. Det ble til sammen opprettet tre bekjempelsessoner i kontrollområdet. Samtlige bekjempelsessoner var opphevet 19. februar 2019.

PD SAV2 ble på ny påvist ved lokaliteter i området i september 2019. Sykdommen ble først påvist på sjølokalitet 26315 Nordgjæslingan i Nærøysund kommune. Det ble senere påvist PD SAV2 ved fem lokaliteter i bekjempelsessonen.

Anleggene i bekjempelsessonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Koordinert brakkleggingsperiode på minimum to måneder vil være gjennomført 29. november 2020.

Bekjempelsessonen oppheves og innlemmes i overvåkingssonen med virkning fra søndag 29. november 2020. Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorinspektør Rune Torbjørn Knutzen, Mattilsynet region Midt, tlf.: 22 77 84 94 og rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, Mattilsynet, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorinspektør Rune Torbjørn Knutzen, Mattilsynet region Midt, tlf.: 22 77 84 94 og rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, Mattilsynet, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.