Kunngjøring

Mattilsynet oppretter kontrollområde for PD SAV2 i Tysvær, Vindafjord, Suldal, Finnøy og Hjelmeland kommuner, Rogaland fylke

Publisert 06.12.2019     Sist endret 06.12.2019

Mattilsynet har 6. desember 2019 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av pankreassykdom (PD) SAV2 hos akvakulturdyr i Tysvær, Vindafjord, Suldal, Finnøy og Hjelmeland kommuner i Rogaland fylke.

Det ble påvist PD forårsaket av SAV2 på lokalitet 18639 Halsavika i Tysvær kommune, Rogaland fylke, 4. november 2019. Mattilsynet ble 15. november 2019 varslet om mistanke om PD SAV2 på lokalitet 11964 Ringja i Tysvær kommune, Rogaland fylke. Lokalitetene drives av MOWI Norway AS, og avstanden mellom lokalitetene er under to kilometer.

Med bakgrunn i utbruddet på lokalitet Halsavika, oppretter Mattilsynet forskrift om kontrollområde for PD i Tysvær, Vindafjord, Suldal, Finnøy og Hjelmeland kommuner, Rogaland fylke.

Hovedinnholdet i endringsforskriften:

  • Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD), og hindre at PD SAV2 etablerer seg i området, ved hjelp av smittebegrensende tiltak og samordnet brakklegging.
  • Kontrollområdet består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone.
  • Bekjempelsessonen omfatter lokalitetene 18639 Halsavika, 15796 Borgarliflot, 26955 Hettaneset, 11964 Ringja og 40037 Smedholmen.
  • Overvåkingssonen vil omslutte bekjempelsessonen, og avgrenser kontrollområdets ytre grenser.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smittespredning.

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som oppheves to år etter at bekjempelsessonen ble opphevet.

Se også:

Kart - Kontrollområde for PD i Tysvær, Vindafjord, Suldal, Finnøy og Hjelmeland kommuner, Rogaland fylke 

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Cecilie Ihle, region Sør og Vest, seksjon fisk og mat Sunnhordaland og Haugalandet, tlf.: 22 77 80 44 og rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.


Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Cecilie Ihle, region Sør og Vest, seksjon fisk og mat Sunnhordaland og Haugalandet, tlf.: 22 77 80 44 og rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.