Kunngjøring

Mistanke om pankreassykdom SAV2 i oppdrettsanlegg i Stavanger kommune i Rogaland fylke

1 Publisert 13.02.2020     Sist endret 13.02.2020

Det er mistanke om pankreassykdom (PD) SAV2 ved sjølokalitet 21415 Dyrholmen i Stavanger kommune i Rogaland fylke. Lokaliteten drives av Grieg Seafood Rogaland AS.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

PD subtype SAV3 er den vanligste subtypen av PD-virus sør for Stadt, og det har vært svært uvanlig å påvise SAV2 i dette området. Det er også et mål at SAV2-subtypen ikke skal spres sør for Stadt.

- Vi ser alvorlig på funnet. Mistanken om PD SAV2 er det fjerde tilfellet på kort tid i dette oppdrettstette området i Rogaland, og vi er bekymret for at SAV2-varianten av PD-virus nå skal etablere seg, sier Ole Fjetland, regiondirektør i Mattilsynet.

Lokalitet Dyrholmen ligger allerede i en bekjempelsessone for ILA og i en overvåkningssone for PD SAV2- Mistanken forverrer kompleksiteten i sykdomsbildet i området.

Grunnlag for mistanke

Fiskehelsetjenesten varslet Mattilsynet om mistanke om PD SAV2 på lokalitet 21415 Dyrholmen 12. februar 2020.

Mistanken bygget på positive analyseresultat (PCR) fra Pharmaq Analytiq AS fra prøver tatt ut 4. februar 2020.

Mattilsynet tar ut verifiserende prøver med det første, for analyse ved Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å hindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Kontrollområde

Dersom mistanken blir bekreftet, vil Mattilsynet justere kontrollområdet rundt smittet lokalitet for å forebygge, begrense og bekjempe utbredelsen av SAV 2 i området.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone, og vil innebære restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger i forhold til antall lokaliteter i området, topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse.

Ufarlig for mennesker

Pankreassykdom forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks og regnbueørret. Viruset er ufarlig for mennesker.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ole Fjetland, regiondirektør, Region Sør og Vest
Direktenummer: 22 77 87 88, mobil: 414 30 709

Sara Anita Straumsnes, førsteinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord. Direktenummer: 22 77 79 66, mobil: 934 45 518


Kontaktinformasjon

Ole Fjetland, regiondirektør, Region Sør og Vest
Direktenummer: 22 77 87 88, mobil: 414 30 709

Sara Anita Straumsnes, førsteinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord. Direktenummer: 22 77 79 66, mobil: 934 45 518