Ny mistanke om pankreassykdom (SAV 2) i oppdrettsanlegg i Tysvær kommune i Rogaland fylke

Publisert 15.11.2019     Sist endret 15.11.2019

Det er mistanke om pankreassykdom (SAV 2) ved sjølokaliteten 11964 Ringja i Tysvær kommune i Rogaland fylke. Lokaliteten drives av Mowi Norway AS og Finnøy Fisk AS.

Variant SAV 3 er den vanligste subtypen av PD-virus sør for Stadt, og det er svært uvanlig å påvise SAV 2 i dette området. Det er også et mål at SAV 2-subtypen ikke skal spres sør for Stadt.

Lokalitet 11964 Ringja ligger under to kilometer fra lokaliteten 18639 Halsavika som fikk påvist PD (SAV 2) den 4. november 2019. MOWI Norway AS driver begge anleggene.

Grunnlag for mistanke

Virksomheten varslet Mattilsynet 15. november 2019 om mistanke om PD (SAV 2) på Ringja. Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR) fra Pharmaq Analytiq AS.

Restriksjoner

Påvisningen er gjort i et område med stor oppdrettsaktivitet. For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk og utstyr uten særskilt tillatelse.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktivt kart over sykdomstilfeller.

Kontrollområde

Som følge av påvisning av PD (SAV 2) på lokalitet 18639 Halsavika er Mattilsynet allerede i gang med å opprette et kontrollområde rundt smittet lokalitet for å forebygge, begrense og bekjempe utbredelsen av SAV 2.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone, og vil innebære restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger med hensyn til antall lokaliteter i området, topografi og strømforhold etc. blir lagt til grunn for kontrollområdets utbredelse.

Lokalitet 11964 Ringja er foreslått innlemmet i bekjempelsessonen.    

Ufarlig for mennesker

Pankreassykdom forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks og regnbueørret. Viruset er ufarlig for mennesker.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Cecilie Ihle, spesialinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet. Direktenummer: 22 77 80 44, mobil: 977 55 174

Synnøve Hodneland, spesialinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet.Direktenummer: 22 77 89 81, mobil: 992 03 763


Kontaktinformasjon

Cecilie Ihle, spesialinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet. Direktenummer: 22 77 80 44, mobil: 977 55 174

Synnøve Hodneland, spesialinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet.Direktenummer: 22 77 89 81, mobil: 992 03 763