Kunngjøring

Påvist pankreassykdom (PD) SAV2 i oppdrettsanlegg i Vindafjord kommune i Rogaland fylke

Publisert 12.03.2020     Sist endret 24.03.2020

Det er påvisst pankreassykdom (PD) SAV2 ved sjølokalitet 12966 Lindvik i Vindafjord kommune i Rogaland fylke. Lokaliteten drives av Mowi ASA.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

PD subtype SAV3 er den vanligste subtypen av PD-virus sør for Stadt, og det har vært uvanlig å påvise SAV2 i dette området. Det er også et mål at SAV2-subtypen ikke skal spres sør for Stadt.

Lokalitet Lindvik ligger allerede i en overvåkningssone for ILA og i en overvåkningssone for PD SAV2, og påvisningen forverrer kompleksiteten i sykdomsbildet i området.

Grunnlag for mistanke

Virksomheten varslet Mattilsynet om mistanke om PD SAV2 på lokalitet Lindvik 11. mars 2020. Mistanken bygget på positive analyseresultat (PCR) fra PatoGen AS fra prøver tatt ut 2. mars 2020. Mattilsynet tok ut verifiserende prøver 13. mars 2020 som ble analysert ved Veterinærinstituttet, og SAV2 diagnosen ble bekreftet 23. mars 2020.

Restriksjoner

Påvisningen er gjort i et område med stor oppdrettstetthet. For å hindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner. Det er blant annet forbudt å flytte fisk uten særskilt tillatelse. Virksomheten har på eget initiativ startet utslakting av fisken i anlegget.

Veterinærinstituttet har publisert lokaliteten på interaktivt kart over sykdomstilfeller, se BarentsWatch Fiskehelse.

Kontrollområde

Mattilsynet vil justere kontrollområdet rundt smittet lokalitet for å forebygge, begrense og bekjempe utbredelsen av SAV2 i området.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone, og vil innebære restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger i forhold til antall lokaliteter i området, topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse.

Ufarlig for mennesker

Pankreassykdom forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks og regnbueørret. Viruset er ufarlig for mennesker.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Cecilie Ihle, spesialinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet Direktenummer: 22 77 80 44, mobil: 977 55 174

Synnøve Hodneland, spesialinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet Direktenummer: 22 77 89 81, mobil: 992 03 763


Kontaktinformasjon

Cecilie Ihle, spesialinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet Direktenummer: 22 77 80 44, mobil: 977 55 174

Synnøve Hodneland, spesialinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet Direktenummer: 22 77 89 81, mobil: 992 03 763