Tiltaksplan for å bekjempe pankreassykdom (PD) på oppdrettsfisk

Publisert 03.02.2020     Sist endret 17.11.2022

Mattilsynet har utarbeidet en tiltaksplan for å bekjempe pankreassykdom (PD) på oppdrettsfisk på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Fakta PD

Pankreassykdom (PD) er en virussjukdom som kan ramme laks og regnbueørret. Den fører til at fisken slutter å spise, veksten blir lav og det er høy dødelighet.

Fisken blir også mer mottagelig for andre sjukdommer og er vanskeligere å behandle mot lakselus.

PD kan også gi store økonomiske tap for oppdrettere som følge av dødelighet, redusert tilvekst og forringet slaktekvalitet.

Sykdommen er utbredt på Vestlandet og i deler av Trøndelag. 

Tiltaksplanen gir en oversikt over faglige og forvaltningsmessige rammer som vil legges til grunn for arbeidet med å forebygge, begrense og bekjempe fiskesykdommen pankreassykdom i Norge.

Formålet med tiltaksplanen er å sikre en mest mulig enhetlig håndtering av utbrudd av PD, og dermed større forutsigbarhet for næringen.

Planen viser hvordan utbrudd vil behandles avhengig av hvor i landet utbruddet skjer.

Planen tar utgangspunkt i kravene i regelverket for bekjempelse av PD. Det vil si:

Myndighetenes mål er å redusere konsekvensene av sykdommen i PD-sonen, hindre etablering i de nasjonale overvåkingssonene og å begrense utbredelsen av virustypene som forårsaker PD.

En konsekvent forvaltningspraksis har forhindret etablering av PD i Nord-Norge. Mattilsynet ønsker å forsterke grensen mellom PD-sonen og de nasjonale overvåkingssonene.

Regelverket og forvaltningspraksis åpner opp for en mer områdevis forvaltning med koordinert drift og brakklegging. For å oppnå bedre kontroll innenfor endemiske områder er imidlertid godt samarbeid mellom oppdrettsaktørene og Mattilsynet helt avgjørende.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner