Rapport

Rapport 2021: Fant lite virus i utvandrende vill laksesmolt

Publisert 21.03.2022     Sist endret 21.03.2022

I overvåkingen av helsestatus for vill laksefisk i sjø har Havforskningsinstituttet testet utvandrende villaks for virus som er vanlige i lakseoppdrett. To av 300 villakser som ble undersøkt, testet positivt for kjente virussykdommer.

Havforskningsinstituttet har siden 2012 overvåket virusforekomster i vill laksefisk for å se om disse blir påvirket av sykdom på oppdrettsfisk. Smitte av ILA og SAV forårsaker mange utbrudd av alvorlig fiskesykdom ved oppdrettslokalitetene med laksefisk i Norge.

Funnene i årets rapport utfyller og støtter tidligere rapporterte data. Det ser ut som utbredelsen av ILAV- eller SAV-infeksjoner i villaks (postsmolt) ikke er betydelig påvirket av forekomsten av disse infeksjonene i fiskeoppdrett.

Hva undersøkt vi?

Utvandrende postsmolt ble undersøkt for sykdomsfremkallende virus:

  • 100 villaks fra Hardangerfjorden
  • 100 villaks fra Romsdalsfjorden
  • 100 villaks fra Altafjorden

Fisk ble samlet inn som en del av overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk. De ble fanget i de ytre delene av fjordene i mai–juni 2020. Det er ulik intensitet av oppdrett og variasjon i sykdomsprofilen for PD og ILA i de tre fjordene.

Tidsrom2021
 
Hva lette vi etter?

Villaks fanget i de tre fjordene ble testet for to ulike virus:

  • infeksiøs lakseanemi virus (ILAV)
  • salmonid alfavirus (SAV) som gir pankreas sykdom (PD)
Hva fant vi?

Det ble påvist infeksiøst lakseanemivirus (ILAV) i én postsmolt fra Altafjorden og funnet var sannsynligvis av den apatogene varianten av viruset (ILAV HPR0). Det ble påvist salmonid alfavirus (SAV) i én postsmolt fra Hardangerfjorden. Det knyttes usikkerhet til funnet av SAV siden det var indikasjoner på svært lavt nivå av viruset og av den grunn kan det kan være et falskt positivt resultat.

Resultatene av overvåkingsprogrammet indikerer imidlertid en svært lav forekomst av SAV og ILAV i vill utvandrende postsmolt.

Fremdeles har vi mangelfull kunnskap om interaksjonen av sykdomssmitte mellom villfisk og oppdrettet fisk.

Hvem utførte oppdraget?Havforskningsinstituttet

 

Publikasjoner

Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway 2021

Fant du det du lette etter?