Risikovurdering

Risikovurdering av amøbeindusert gjellesykdom hos fisk

Publisert 30.10.2014     Sist endret 30.04.2019

Amøbegjellesykdom (AGD) utgjør en alvorlig helserisiko for oppdrettsfisk i saltvann. Men dersom man oppdager sykdommen tidlig og behandler smittede oppdrettsanlegg raskt, vil man kunne begrense skadene.

Dette viser en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort på oppdrag for Mattilsynet.

Sykdommen rammer først og fremst laks og regnbueørret i saltvann. Laksesmolt er spesielt mottagelige for AGD den første høsten i sjøen. Det er også funnet AGD på berggylt og grønngylt. Amøben er funnet på enkelte villfisk i Hordaland, men denne fisken har ikke utviklet sykdommen.

I Norge ble AGD første gang observert i 2006. Etter det har det vært utbrudd i hvert år siden 2012. I Norge er AGD påvist langs kysten av Vest-Agder til Sør-Trøndelag.

Mattilsynet har bestilt denne risikovurderingen fra VKM for å vurdere om AGD bør stå på Liste 3 i Vedlegg I i omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr.

VKM: Risikovurdering av amøbeindusert gjellesykdom hos fisk 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Jonathan Vaz, rådgiver, seksjon dyrevelferd og fiskehelse, tlf. 23 21 67 36.


Kontaktinformasjon

Jonathan Vaz, rådgiver, seksjon dyrevelferd og fiskehelse, tlf. 23 21 67 36.