Risikovurdering

Risikovurdering av australsk rødklokreps

Publisert 05.12.2016     Sist endret 02.12.2016

I denne risikovurderingen konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med at australsk rødklokreps sannsynligvis ikke vil kunne etablere seg under norske klimatiske forhold, men at det er høy risiko for at den har med seg følgeorganismer som kan være skadelig for norsk fauna.

Hva er undersøkt:
  1. Smittestoffer som kan introduseres ved import av Australsk red claw kreps til Norge og risikoen for at importerte eksotiske smittestoffer vil føre til sykdomsutbrudd hos norske arter.
     
  2. Smitterisikoen for norske fauna dersom akvakulturdyr holdes i karantene en periode før de settes ut i anlegget.
     
  3. Smitterisiko for norske fauna dersom de settes ut i et akvakulturanlegg som filtrerer avløpsvannet og drener det til kommunalt avløpssystemet eller som desinfiserer inntaksvann og avløpsvann.
     
  4. Andre smittereduserende tiltak eller metoder for behandling av avløpsvannet fra akvakulturanlegg som er bedre egnet til å redusere risikoen for å spre smittestoff
Hva er vurderingen:

Australsk rødklokreps er en invaderende art, men trives ikke i lave temperaturer. Derfor usannsynlig at den kan etablere seg under norske forhold.

Sannsynlig at den har med seg sykdomsfremkallende mikroorganismer og parasitter som kan være smittestoffer som kan forårsake sykdom på dyr som lever i vann.

Lovpålagt rensing av avløpsvann vil kunne bidra til å unngå at utsatte arter kommer i kontakt med sykdomsfremkallende mikroorganismer. I tillegg er det nødvendig med ytterligere biosikkerhetstiltak for å unngå at sykdom spres gjennom døde og syke dyr, og gjennom omsetting av livdyr og ubehandlede dyr.

Overleveringsdato:30.11. 2016
Hva gjør Mattilsynet videre:Mattilsynet vil bruke rapporten fra VKM i vurdering av søknader om oppdrett av australsk rødklokreps.

 

Rapport

VKM: Vurdering av risiko for smitte og for uheldige følger for biologisk mangfold ved import og oppdrett av australsk rødklokreps 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Jonathan Vaz Serrano, seniorrådgiver, seksjon dyrevelferd og fiskehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 84 17


Kontaktinformasjon

Jonathan Vaz Serrano, seniorrådgiver, seksjon dyrevelferd og fiskehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 84 17