Risikovurdering

Risikovurdering: Handel med frossen melke fra oppdrettsfisk - risiko for smitteoverføring

Publisert 29.03.2019     Sist endret 06.12.2019

På oppdrag fra Mattilsynet har VKM vurdert om smittsomme sykdommer kan følge med frossen melke, enten direkte fra stamfisken eller gjennom forurensning fra miljøet.

Hva undersøkte VKM?Risiko forbundet med smitteoverføring ved handel med frossen melke fra laksefisk
Hva er vurderingen?

Smittsomme agens i melke kommer enten fra stamfisken eller fra kontaminering fra miljøet gjennom kjønnsåpning eller under uttak av melke. Den eneste kjente praktiske bruk av frossen melke fra laksefisk er befruktning av egg, og befruktede egg kan overflatedesinfiseres.

Noen smittsomme agens kan overføres vertikalt, de befinner seg kanskje ikke inne i egget, men desinfeksjonen er likevel ikke fullt ut effektiv.

Biosikkerhetstiltak og desinfeksjon av befruktede egg vil redusere sannsynligheten for overføring gjennom melke, forutsatt at desinfeksjonen utføres riktig og agens er følsomt overfor desinfeksjonsmiddelet.

Rapporten vurdere aktuelle agens, virus og bakterier med tanke på faren for overføring med melke.

Overleveringsdato:

26.03.2019

Hva gjør Mattilsynet videre?

Rapporten er verdifull for det videre arbeidet med å utvikle standarder for sikker internasjonal handel med melke fra laksefisk.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner