Risikovurdering

Risikovurdering pukkellaks

Publisert 16.01.2020     Sist endret 21.01.2020

I denne risikovurderingen konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med at invasjonen av pukkellaksen kan gjøre stor skade i Norge

 

Risikovurdering av pukkellaks 

Hva undersøkte VKM:Pukkellaks i norske elver
Hva lette VKM etter?
  • Risiko for negative konsekvenser på biologisk mangfold i ulike økosystemer, produktiviteten av lokal laksefisk og akvakultur hvis pukkellaks etablerer seg i norske vassdrag.
  • Risiko for spredning av smittestoff (virus, bakterier og parasitter) og påvirkning på villfisk og oppdrettsfisk
  • I tillegg vurdert effekt av tiltak for å redusere spredning og etablering.
Hva er VKMs konklusjon

Invasjon av pukkellaks i norsk kystfarvann og norske vassdrag vil ha negative konsekvenser på biologisk mangfold, produktiviteten til lokal laksefisk og akvakultur.

Sannsynligheten for negativ påvirkning på villfisk pga. smitte fra pukkellaks er moderat (dvs. ikke usannsynlig) for

  • virus som forårsaker VHS
  • bakterien som forårsaker BKD
  • parasitter kan føre til sykdom og som sjelden eller ikke er i Norge

Sannsynligheten for negativ påvirkning på akvakulutur pga. smitte fra pukkellaks er moderat (dvs. ikke usannsynlig) for

  • virus som forårsaker IHN og PD
  • bakterien som forårsaker piscirickettsiose
  • parasitter som kan føre til sykdom og som sjelden eller ikke er i Norge

Det er stort sett mangelfull kunnskap om smitte fra pukkellaks.

 

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer