Faktaartikkel

Slik varsler du mistanke eller påvisning av sykdom på oppdrettsfisk og andre akvatiske dyr

Publisert 01.11.2017     Sist endret 20.05.2021

Tidlig og korrekt varsling til Mattilsynet er avgjørende for å stanse sykdomsutbrudd. Alle har plikt til å varsle.

Veileder om varsling

Mattilsynets veileder forteller deg enkelt hva som skal varsles, hvordan du skal varsle og hvorfor varsling er viktig.

Veilederen gjelder alle. Den er spesielt nyttig for deg som utfører helsekontroll i et akvakulturanlegg, jobber i fiskehelsetjenesten, eier eller røkter oppdrettsfisk, transporterer oppdrettsfisk, undersøker prøver av fisk i et laboratorium, er grunneier eller fisker i en elv og lurer på om du skal varsle.

Veileder: Slik varsler du mistanker og påvisninger av sykdommer på oppdrettsfisk, villfisk og andre akvatiske dyr

Meld fra til Mattilsynet når det er

  • grunn til mistanke om sykdom
  • påvising av sykdom
  • økt dødelighet på akvatiske dyr
  • forhold som gir dårlig fiskevelferd.

Bruk skjema for mistenkte sykdomstilfelle, ring 22 40 00 00 eller send epost.

For riktig epostadresse, se vedlegg 1 i veilederen for varsling av sykdom på oppdrettsfisk og andre akvatiske dyr.

Riktig epostadresse for varsling av hovedkontoret er hendelser@mattilsynet.no

Se flere opplysninger om varsling og riktige e-postadresser i vedlegg 1 i veilederen for varsling av sykdom på oppdrettsfisk og andre akvatiske dyr.

«Ny sykdom»

Hvis det er mistanke om eller påvising av noe som kan utgjøre en «ny sykdom» eller en sykdom oppført på liste 1- eller liste 2, bør varsling skje straks på  telefon 22 40 00 00 til nærmeste avdeling i Mattilsynet.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Les merRegelverk og veiledning

Les mer