Spørsmål og svar om "Red skin diseas" / ukjent sykdom på villaks

Publisert 08.06.2020     Sist endret 11.06.2020

«Red skin disease» er betegnelsen på sykdomsbildet som ble observert i forbindelse med dødelighet hos villaks i bl. a. Enningdalselva sommeren 2019.

Sommeren 2019 ble det registrert sykdom og dødelighet hos villaks i Enningdalselva i Østfold.

Laksen var typisk i godt hold, men med hudblødninger i karakteristiske røde ringer på buk. Laksen hadde nedsatt bevissthet, den svimet - og lot seg relativt lett fange.

Ut over sommeren ble laks fra flere norske elver undersøkt, og i tillegg kom det inn tilsvarende rapporter fra andre Nord-europeiske land. For å lette kommunikasjonen i samarbeidet mellom landene blir «red skin disease» brukt som betegnelse på sykdomsbildet.

Les mer på: Meld fra om syk, skadet eller død villaks i vassdrag

Vet dere hva sykdommen hos villaks skyldes?

Foreløpig har vi ikke noen konkret mistanke til hva fisken lider av. Derfor jobber Veterinærinstituttet bredt. Diagnostikere og forskere samarbeider og benytter et bredt spekter av faglige metoder.

Hva skjer med laks som de syke fiskene?

Felles for fiskene er sår rundt/på finnene og blødninger i huden under buken og vanlige hud- og miljøbakterier og sopp vil fort infisere disse sårene. Det kan også spre seg videre til resten av fisken som da vil bli tydelig syk.

Laksen kan  imidlertid også skade seg, så sår og blødninger i huden kan ha flere ulike årsaker.

Det er foreløpig ikke klart hva fisken lider av, eller om fisken i de ulike elvene feiler det samme.

Kan det spre seg?

Vi vet ikke om det er samme årsak til sår i de forskjellige elvene. Mattilsynet og Veterinærinstituttet jobber med å finne ut av dette.

Siden det kan være spørsmål om ett eller flere smittestoffer er det viktig at utstyr desinfiseres dersom det skal flyttes fra en elv til en annen.

Kan det spre seg til oppdrettsfisk?

Veterinærinstituttet har ikke funnet sykdomstegn som peker mot noen av de kjente smittsomme sykdommene eller listeførte sykdommene på fisk fra Enningdalselva. Det er heller ikke gjort funn som forklarer hvorfor fisken blir syk.

Veterinærinstituttet har ikke grunnlag for å mene at sykdommen i Enningdalselva utgjør en fare for oppdrettsfisken, heller ikke om det er omvendt. Oppdrettere som er bekymret bør kontakte fiskehelsetjenesten.

Er det trygt å spise fisken?

Generelt skal vill fisk fryses for å drepe parasitter som kan være i fisken dersom den skal spises rå eller brukes til røking eller graving.

Dersom fisk som biter på kroken er sterk og derfor tung å ta inn,. må en regne med at den er frisk selv om den har et lite sår. I tilfeller der det observeres mye syk fisk i elva, ligger det en forsikring i å varmebehandle fisken før den spises.

Villfisk bør generelt sett varmebehandles med koking eller steking siden de kan inneholde parasitter. God håndhygiene er alltid viktig når du lager mat.

Les mer på: Meld fra om syk, skadet eller død villaks i vassdrag

Fant du det du lette etter?