Faktaartikkel

Tilsynskampanje 2022: Fiskehelse og fiskevelferd på fiskeslakterier

Publisert 06.05.2021     Sist endret 30.11.2021

Mattilsynet gjennomfører i 2022 en tilsynskampanje i fiskeslakterier der vi skal undersøke om de oppfyller kravene til godkjenning og fiskehelse- og fiskevelferd.

Regelverket for virksomheter som slakter oppdrettsfisk er omfattende, og innebærer at man skal oppfylle krav som gjelder fiskehelse, fiskevelferd, biprodukt og hygiene (mattrygghet).

Tilsynskampanjen i 2022 vil konsentrere seg om fiskehelse, fiskevelferd og noe om biprodukter på fiskeslakteriene.

Bakgrunn

Mattilsynets kartlegging i 2020 avdekket at fiskeslakterier ikke oppfyller alle kravene i slakteriforskriften og forskrift om desinfeksjon av vann, akvakultur.

Kartleggingen viste også en del misforståelser rundt godkjenningsordninger.

I tillegg så vi at det tekniske utstyret, noen driftsrutiner og internkontrollen bør bli bedre på en del av fiskeslakteriene.

Veilede og informere i 2021

Mattilsynet vil i 2021 informere og veilede slik at fiskeslakteriene får tid til å rette opp eventuelle mangler før tilsynene gjennomføres i 2022.

Vi har laget veiledningsmateriell for både virksomhetene og Mattilsynets inspektører:

Alle fiskeslakteriene blir informert om tilsynskampanjen, veilederne og får tilpasset informasjon basert på funn i Mattilsynets kartlegging: 

  • De som mangler godkjenning etter slakteriforskriften pga. misforståelser, vil få permanent godkjenning.
  • En gruppe som må gjennomføre forbedringer før de kan få godkjenning etter slakteriforskriften, får informasjon om dette.
  • En gruppe godkjente slakterier får generell informasjon om utfordringer som er viktig for driften.

Mer informasjon om tilsynet i 2022 kommer

Vi kommer med mer informasjon om tilsynskampanjen når detaljene er på plass.

Fant du det du lette etter?