Tema

Viral hemoragisk septikemi (VHS)

Publisert 29.01.2018     Sist endret 07.06.2021

Viral hemoragisk septikemi (VHS) er en virussjukdom som først og fremst rammer regnbueørret, men den er også sett hos en rekke andre fiskearter. VHS-viruset gir ikke sjukdom på mennesker.

Norge har fristatus for fiskesykdommen VHS (viral hemoragisk septikemi) med unntak av grenseområdet mot Russland (Grense Jacobselv og Pasvik).

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer