Fakta om viral hemoragisk septikemi (VHS)

Publisert 26.11.2012     Sist endret 16.01.2013

VHS er en virussjukdom som først og fremst rammer regnbueørret, men den er også sett hos en rekke andre fiskearter. VHS-viruset gir ikke sjukdom på mennesker.

Sjukdommen står på lister over fiskesjukdommer som krever håndtering i de fleste land. I Norge er det en A-sjukdom, altså blant de meste alvorlige fiskesjukdommene.

Norge har fristatus for fiskesykdommen VHS (viral hemoragisk septikemi) med unntak av grenseområdet mot Russland (Grense Jacobselv og Pasvik).

Mer om sykdommen

Hemoragisk septikemi betyr at viruset gir uttalte blødninger og spredning i organismen via blodet. Akutt sjukdom arter seg ved høy dødelighet, blødninger i hud, muskulatur og indre organer, anemi, utstående øyne og utspilt buk. Ved inspeksjon av merder ser man at angrepet fisk utfører ukontrollerte spiralbevegelser, ofte ved vannoverflata. Disse kalles ”svimere”.

Utbrudd i 2007 og 2008

Norge mistet fristatus for VHS i 2007 og 2008i et avgrenset område i Storfjorden på Sunnmøre etter flere sykdomsutbrudd på regbueørret. Påvisningen i 2007 var den første i Norge siden 1974 og den første i saltvann.

Etter omfattende bekjempelses- og overvåkningsarbeid fikk Norge tilbake fristatusen juli 2012.

Les mer om sykdommen på Veterinærinstituttets sider: Veterinærinstituttet: Fakta om VHS

Fant du det du lette etter?