Rapport

Overvåkingsprogram VHS og IHN 2020

Publisert 07.06.2021     Sist endret 07.06.2021

Det ble heller ikke i 2020 påvist VHS- eller IHN-virus i de ca. 500 prøvene tatt fra atlantisk laks, regnbueørret og ulike rensefiskarter fra oppdrettsanlegg langs store deler av kysten.

Hensikten med overvåkingsprogrammet er å dokumentere fristatus for VHS- og IHN-virus hos atlantisk laks, regnbueørret og rensefisk i oppdrett i Norge.

Programmet er risikobasert og innebærer at aktuelle prøver som er sendt til Veterinærinstituttet for sjukdomsoppklaring blir undersøkt for VHS- og IHN-virus på bakgrunn av opplysninger om fiskens helsestatus.

Hva er undersøkt:

Atlantisk laks, regnbueørret og ulike arter med rensefisk fra oppdrettsanlegg langs store deler av kysten.

Pukkellaksyngel fra ei elv i Finnmark.

Tidsrom:2020
Hva lette vi etter: VHS- og IHN-virus i vev fra nyre og/eller hjerte som blir undersøkt med PCR.
Hva fant vi: Ingen påvisning av VHS- og IHN-virus i noen av prøvene fra fisk i norsk oppdrett og heller ikke hos pukkellaks.
Hvem utførte oppdraget?

Veterinærsinstituttet

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner