Tema

Virus Y

Publisert 29.01.2018     Sist endret 29.11.2019

Mattilsynet har ikke hittil funnet grunn til å gå inn med offentlige tiltak ved påvist smitte av virus Y.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell