Risikovurdering

Vurdering av faktorer for listeføring av smittsomme sykdommer hos fisk, krepsdyr og bløtdyr på den nasjonale sykdomslisten

Publisert 15.10.2015     Sist endret 12.10.2017

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har vurdert hvilke faktorer som bør vektlegges når Mattilsynet vurderer om en smittsom sykdom hos fisk, krepsdyr og bløtdyr bør stå på den nasjonale sykdomslisten.

VKM konkluderer med at Mattilsynet bør vektlegge følgende overordnede kriterier når de vurderer om en smittsom sykdom hos fisk, krepsdyr og skalldyr bør stå på den nasjonale sykdomslisten:

  • Hvordan sykdommen arter seg og hvilket potensiale den har for å spre seg
  • Hvilke konsekvenser sykdommen har for oppdretts- og villpopulasjoner av fisk, krepsdyr og skalldyr
  • Hvilke muligheter som finnes for å kontrollere sykdommen

VKMs vurdering er et viktig faglig grunnlag for Mattilsynets videre arbeid med å utvikle kriterier og effektivisere rutiner for listeføring av sykdommer på den nasjonale sykdomslisten.


Les mer hos Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM): Vurdering av faktorer som har betydning for oppføring av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr på den nasjonale sykdomslisten

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Inger Eithun, seniorrådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf. 22 77 83 19 / 917 18 028


Kontaktinformasjon

Inger Eithun, seniorrådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf. 22 77 83 19 / 917 18 028