Lover

Publisert 26.11.2012     Sist endret 05.11.2019
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 19.12.2003 124
Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven) 15.06.2001 75
Lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) 19.06.2009 97

Regelverk og veiledning