Bruk av formalin i settefiskanlegg

Publisert 09.10.2015     Sist endret 09.10.2015

Formalin kan brukes mot sykdommer i ferskvannsfasen, men skal da forskrives på resept av autorisert fiskehelsepersonell. Formalin som benyttes i den hensikt å forebygge eller behandle sykdom hos fisk anses som et legemiddel.

God praksis     

Før legemiddelbehandling iverksettes er det god praksis å vurdere alternativer til legemiddelbruk. F.eks. kan bedre driftsrutiner redusere behovet for legemidler. Dersom legemidler anses som beste løsning, skal forskrivningen være forsvarlig. Utgangspunktet er da bruk av godkjente legemidler. Dersom det ikke finnes godkjente legemidler, kan det være forsvarlig å benytte andre legemidler som det er faglig dekning for, f.eks. i faglitteraturen.

Godkjenningsfritak

Dyrehelsepersonell skal i utgangspunktet bare benytte godkjente legemidler, d.v.s. legemidler som har markedsføringstillatelse i Norge. Formalin blir omtalt i faglitteratur som aktuelt legemiddel på enkelte indikasjoner i ferskvannsfasen. Dersom formalin ønskes brukt, må det søkes Statens legemiddelverk om godkjenningsfritak. Produkter som søkes på godkjennningsfritak må ha markedsføringstillatelse i minst ett EØS-land til matproduserende dyr. Tilbakeholdelsestiden skal være minst 500 døgngrader. Legemidler skal utleveres fra apotek eller legemiddelgrossist. Formålet er bl.a. at dyr behandles med legemidler av riktig kvalitet og at utlevert mengde rapporteres til Mattilsynet.

Formalin brukt som teknisk desinfeksjonsmiddel

Formalin kan også brukes som et desinfeksjonsmiddel ved rengjøring av teknisk utstyr. Mattilsynet anser ikke dette som legemiddelbruk. Ved teknisk bruk kreves ikke forskrivning av autorisert dyrehelsepersonell og bruken reguleres av annet lovverk som ikke faller inn under Mattilsynets ansvarsområder.

Dette forutsetter at det ikke er levende fisk eller rogn i karet. Mattilsynet vurderer bruk av formalin blandet i vann, hvor det befinner seg levende fisk eller rogn, som bruk av legemiddel. Formalin som er fremstilt til teknisk bruk skal ikke brukes som legemiddel.

Oppsummering

Settefiskanlegg som benytter formalin som legemiddel, i tilfeller der det ikke finnes godkjente legemidler, må få legemiddelet på resept fra autorisert fiskehelsepersonell som har søkt godkjenningsfritak fra Statens legemiddelverk.

Mattilsynets legemiddelkampanje

Mattilsynet har satt i gang en tilsynskampanje rettet mot legemiddelbruk i oppdrettsnæringen. Denne går nå og vi følger opp med tilsyn i 2016.

Fant du det du lette etter?