Formalin skal ikke brukes mot lakselus

Publisert 23.09.2015     Sist endret 25.09.2015

Formalin brukt til behandling mot lakselus er faglig uforsvarlig og ulovlig. Formalinbruk mot lakselus kan derfor få alvorlige konsekvenser for fiskehelsepersonell og oppdrettere. Oppdrettere som har fisk behandlet med formalin mot lakselus kan bli pålagt å destruere fisken.

Mattilsynets vurdering er at det ikke er god praksis for dyrehelsepersonell å forskrive formalin som legemiddel mot lakselus. Det er ikke er god nok dokumentasjon for dyrevelferd, resistens, eller miljøpåvirkning av slik bruk. Mattilsynet mener at det heller ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon av formalin når det gjelder matvaretrygghet brukt på fisk i sjø. Det vil derfor være faglig uforsvarlig og ulovlig etter dyrehelsepersonelloven å forskrive formalin mot lakselus.

Statens legemiddelverk avslo søknad om godkjenningsfritak

Formalin til avlusing vil føre til bruk av svært store mengder substans. Legemiddelverket mener at legemidler skal være godt dokumentert før de tas i utstrakt bruk. De påpekte at dette er særlig viktig av miljøhensyn, men også av hensyn til resistensutvikling, dyrevelferd, og arbeidsmiljø.

Mattilsynet mener at den enkelte veterinær eller fiskehelsebiolog ikke har faglig grunnlag for å overprøve Legemiddelverket sin vurdering. De kan derfor ikke ta i bruk apotekframstilt formalin. Det vil ikke være i tråd med hensikten i regelverket.

Kan ikke søke om dispensasjon

Mattilsynet kan ikke gi tillatelse til ulovlig legemiddelbehandling. Det kan derfor ikke søkes dispensasjon. Autorisert fiskehelsepersonell er personlig ansvarlig for at forskrivning av legemidler til fisk er basert på en forsvarlig dyrehelsefaglig og dyrevelferdsmessig praksis.

Mattilsynets virkemidler og reaksjoner

Mattilsynet fører tilsyn med fiskehelsepersonell og deres forskrivning av legemidler. Vi fører også tilsyn med at oppdrettere ivaretar hensynet til mattrygghet og dyrevelferd.

Fiskehelsepersonell som forskriver legemidler til ulovlig bruk kan blant annet få reaksjoner som advarsel og tap av forskrivningsrett.

Bruk av legemidler til fisk som ikke er forskrevet av veterinær eller fiskehelsebiolog er ulovlig og kan bli politianmeldt.

Oppdrettere som benytter formalin mot lakselus risikerer omsetningsforbud for fisken med den konsekvens at fisken må destrueres.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910Kontaktinformasjon

Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910