Legemiddelkampanjen 2015-2017

Publisert 14.06.2018     Sist endret 15.06.2018

Mattilsynet gjennomførte en tilsynskampanje med legemiddelbruk mot lakselus i oppdrettsnæringen etter oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Formålet med tilsynet var å bidra til forsvarlig legemiddelbruk. Vi la særlig vekt på fire hovedhensyn: mattrygghet, fiskevelferd, miljø og resistensutvikling.

Hva undersøkte vi:

30 fiskehelsepersonell, 9 oppdrettere og legemiddelkontroll ved en rekke slakterier.

Tidsrom:2015 – 2017
Hva lette vi etter:

Fiskehelsepersonells forskriving og bruk av lakselusmidler, mattrygghetsrutinene hos oppdretter og legemiddelkontrollen ved slakteriene.

Hva fant vi:

Fiskehelsepersonellets rutiner for å formidle tilbakeholdelsestid for medisinert fisk til oppdretter kan bli bedre.

Lakselusmidler brukes ofte i doser som ikke er dokumentert forsvarlig.

Det tas ikke nok miljøhensyn ved foreskriving av lakselusmidler.

Midlene brukes i mange tilfeller på svekket fisk. Det går utover fiskevelferden.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner