Veileder for fiskehelsepersonell: Legemiddelbruk i oppdrettsnæringen

Publisert 09.06.2016     Sist endret 15.09.2016

Mattilsynet har laget en veileder for fiskehelsepersonell om bruk av legemidler i oppdrettsanlegg. Målet med veilederen er både å klargjøre ansvar og å være et hjelpemiddel ved vurderingene og valgene fiskehelsepersonell må gjøre for å oppnå forsvarlig og god kvalitet i tjenesten.

 

 

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning


Regelverk og veiledning