Veileder for fiskehelsepersonell: Legemiddelbruk i oppdrettsnæringen

Publisert 09.06.2016     Sist endret 15.09.2016

Mattilsynet har laget en veileder for bruk av legemidler for fiskehelsepersonell. Målet med veilederen er både å klargjøre ansvar og å være et hjelpemiddel ved vurderingene og valgene fiskehelsepersonell må gjøre for å oppnå forsvarlig og god kvalitet i tjenesten.

Veilederen ble laget i forbindelse med tilsynskampanje rettet mot oppdrettsnæringens bruk av legemidler. Målet for tilsynskampanjen er å sikre forsvarlig bruk av legemidler og gjøre aktørene bevisst på sitt ansvar for dette.

 

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning


Regelverk og veiledning