Hvilke tillatelser og godkjenninger må en vaksine til oppdrettsfisk ha?

Publisert 17.01.2013     Sist endret 17.01.2013

Vaksine som brukes til akvatiske dyr må ha markedsføringstillatelse eller godkjenningsfritak gitt av Statens legemiddelverk, og brukstillatelse gitt av Mattilsynet.

Legemiddelfirma/vaksineprodusent som har utviklet en vaksine må søke om brukstillatelse hos Mattilsynet før vaksinen kan tas i bruk. Søknad om brukstillatelse sendes til Mattilsynets postmottak (postmottak@mattilsynet.no). Søknad om brukstillatelse må inneholde dokumentasjon på produktet og eventuell godkjenning fra Statens legemiddelverk.

Mattilsyet vurderer om det er behov for vaksinen. I vurderingen vil Mattilsynet se på om vaksinen vil være med til å bidra å forebygge og bekjempe smittsom sykdom hos fisk, og fremme god helse hos fisk.

Fant du det du lette etter?