Fiskehelsepersonell

Publisert 15.02.2021     Sist endret 17.01.2022

Koronautbruddet: Dyre- og fiskehelsepersonell

Informasjon til veterinærer om koronavirus

 

Meld mistanke om sykdomstilfelle hos dyr

Dyrehelsepersonell er en viktig del av overvåkningen mot alvorlige smittsomme dyresykdommer.

Varsle Mattilsynet direkte på telefon 22 40 00 00 ved symptomer på smittsom sykdom som opptrer brått og sprer seg til flere dyr, for eksempel blærer på slimhinner, utslett, høy feber og dyr som dør. Funn eller mistanke om utbrudd av A- og B- sykdommer skal også varsles umiddelbart.

Tilsvarende varslingsplikt er det også for C-sykdommer som ikke forekommer her i landet eller som har en annen utbredelse enn vanlig.

Dyrehelsepersonell har også plikt til å rapportere til Mattilsynet om andre C-sykdommer. Dette kan gjøres i Mattilsynets skjematjenester. Det samme gjelder symptomer som utvikler seg over tid, som avmagring eller to eller flere aborter i samme besetning.

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Tilsynsresultater

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Fiskehelsepersonell Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer