Fiskehelsepersonell


Publisert 26.11.2012 | Sist endret 27.11.2017

Mattilsynets forvaltning av dyrehelsepersonelloven omfatter behandling av søknader om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning, tilsyn med dyrehelsepersonell og regelverksutvikling.

Dyrehelsepersonell omfatter veterinærer, fiskehelsebiologer og dyrepleiere. For å arbeide som dyrehelsepersonell i Norge, må man ha autorisasjon eller lisens fra Mattilsynet.

Mer om fiskehelsepersonell

Spørsmål og svar

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Ta kontakt med nærmeste avdelingskontor.

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Søknadsskjema veterinær, fiskehelsebiolog eller dyrepleierPDF
Krav om godtgjørelse av nødhjelp til dyrPDF
Erklæring fra ansvarlig veterinær ved lisens for veterinær assistenttjenestePDF
Applicationform veterinarian, aquamedicine biologist or veterinarian nursePDF
Meldepliktig hendelseAltinn
Mistenkt sykdomstilfelle/skadegjørerAltinn
Melding om utlevering av fôr med koksidiostatikaAltinn
Veterinærattest sau (fotråte)PDF
NødslakteattestPDF
Endre informasjon om dyrehelsepersonellAltinn

Tilsynsresultater

Risikovurderinger

Relaterte kunngjøringer

Nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Fiskehelsepersonell Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer