Fiskehelsepersonell

Publisert 26.11.2012     Sist endret 01.04.2020

Koronavirus: Dyre- og fiskehelsepersonell

Informasjon til veterinærer om koronavirus 

 

Høring

Nye dyrevelferdskrav for svin

Send oss innspill innen: 08.05.2020

Høring

Endringer i forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr (MRL-forskriften)

Send oss innspill innen: 12.05.2020

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Tilsynsresultater