Fiskehelsepersonell

Publisert 15.02.2021     Sist endret 31.01.2023

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Dyrehelsepersonell er en viktig del av overvåkningen mot alvorlige smittsomme dyresykdommer. Varsle om smittsom dyresykdom

Se den nye veilederen om regler for bruk av legemidler til dyr.

 

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Beredskap

** ugyldig type riskAssessment **

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Fiskehelsepersonell Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer