Veiledere

Publisert 26.11.2012     Sist endret 20.10.2020

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder til fiskehelsepersonell - legemiddelforskrivning 15.09.2016 PDF
Veiledning til journalforskriften for dyrehelsepersonell 11.01.2013 PDF
Veileder til privatpraktiserende veterinær på Veterinærvakt 14.09.2012 PDF

Regelverk og veiledning