Fiskevelferd


Publisert 27.08.2012 | Sist endret 21.10.2017

God fiskevelferd er en viktig forutsetning for god fiskehelse, lav dødelighet, god kvalitet, godt omdømme og god lønnsomhet.

Dyrevelferdslovens krav til god fiskevelferd hos akvakulturfisk er i stor grad regulert gjennom forskrifter. Dette innebærer at det er gitt en rekke bestemmelser om fiskevelferd både for etablering og drift av akvakulturanlegg og for slakting av akvakulturfisk.

Velferd hos andre akvatiske dyr som bl.a. villfisk, krabbe, hummer og kreps, reguleres hovedsakelig direkte gjennom dyrevelferslovens bestemmelser.

Mattilsynet har forvaltningsansvar for å sikre at fisk og andre akvatiske dyr har det godt og behandles i henhold til dyrevelferdslovens bestemmelser.

Mer om fiskevelferd

Spørsmål og svar

Gjeldende regelverk

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Tekst kommer her

Informasjonsmateriell

Tilsynsresultater

Godkjente produkter og virksomheter

Risikovurderinger

Relaterte kunngjøringer

Nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Fiskevelferd Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer