Fiskevelferd

Publisert 27.08.2012     Sist endret 03.07.2020

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Godkjente produkter og virksomheter

Gebyrer

Mattilsynet tar gebyr for å dekke kostnader av fiskehelse- og fiskevelferdstilsyn på settefisk-, matfisk-, stamfiskanlegg og slaktemerder. Anlegg som produserer matfisk i ferskvann er unntatt.

Gebyrordningen omfatter ordinære inspeksjoner, revisjoner av internkontroll, dokumentkontroll uten fysisk tilsyn, saksbehandling av driftsplaner og saksbehandling av dispensasjonssøknader.

Gebyr for tilsyn av fiskehelse og fiskevelferd  

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Fiskevelferd Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer