Veiledere

Publisert 27.08.2012     Sist endret 30.11.2017

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Mattilsynet - Veileder om fiskevelferd ved bruk av metoder, utstyr, teknologi mv i akvakultur PDF
Veileder fiskevelferd ved slakteri for akvakulturdyr 2014 PDF

Regelverk og veiledning