Veiledere

Publisert 27.08.2012     Sist endret 14.06.2018

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder om fiskevelferd ved utvikling og bruk av metoder, utstyr, teknologi mv i akvakultur (oppdatert juli 2018) 02.07.2018 PDF
Veileder fiskevelferd ved slakteri for akvakulturdyr 2014 18.09.2013 PDF

Regelverk og veiledning