Veiledere

Publisert 27.08.2012     Sist endret 11.10.2022

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder - Slik søker du godkjenning for slakting av oppdrettsfisk på båt 28.11.2018 PDF
Veileder om fiskevelferd ved utvikling og bruk av metoder, utstyr, teknologi mv i akvakultur (oppdatert juni 2020) 02.07.2018 PDF
Veileder fiskevelferd ved slakteri for akvakulturdyr (oppdatert oktober 2022) 18.09.2013 PDF

Regelverk og veiledning