Fang og slipp

Publisert 29.08.2012     Sist endret 30.01.2020

Fisking er en populær aktivitet som gjør at vi kan oppleve natur, koble av og fange fisk. Fritidsfiske skal være forankret i prinsippet om høsting av et overskudd i naturen, der fangsten samtidig utgjør en verdifull matressurs.

«Fang og slipp» er å fange fisk som deretter settes ut igjen på samme sted i forventning om at den overlever. Det kan være flere gode grunner til å sette uskadet fisk ut igjen. Den kan være for liten eller man kan få fisk man ikke vil ha. Rendyrket fang og slipp er når man på forhånd har bestemt at all uskadet fisk skal settes ut igjen.

Rendyrket er ulovlig, men begrenset gjenutsetting av laks og ørret er tillatt

Dyrevelferdsloven gjelder også for villfisk. Å bli fanget er en stor påkjenning for fisken. Den blir stresset og kan få skader. Dersom fisken ikke avlives raskt, men håndteres mye før den så slippes ut igjen, blir den utsatt for ytterligere påkjenninger.

Rendyrket fang og slipp – der målet kun er å oppleve gleden og spenningen i å fiske for så å slippe fisken ut igjen - er i strid med dyrevelferdsloven og forbudt i Norge.

Det er imidlertid politisk bestemt at begrenset fang og slipp av laks og ørret er tillatt. Undersøkelser viser at laks og ørret med stor grad av sannsynlighet vil leve videre uten varig skade hvis fiske og gjenutsettingen gjennomføres på forsvarlig vis.

For all gjenutsetting er det en forutsetning at kun uskadet og levedyktig fisk settes ut, selv om dette betyr at fiskekvoten er oppbrukt og fisket må avsluttes for dagen.

Fritidsfiskere er også pålagt å gjenutsette enkelte fiskearter i sjø hvis de er under minstemålet.

Slik håndterer du fisken skånsomt

Det som er viktig ved all fiske – og ved gjenutsetting spesielt - er at du håndterer fisken så skånsomt som mulig og bare gjenutsetter uskadet fisk. Fisk som er skadet skal avlives raskt. Dette gjør du ved at du først gir den en hardt slag mot hodet så den blir bevisstløs, og deretter kutter over gjellebuene så fisken blør i hjel.

De velferdsmessige utfordringene blir mindre når du bruker egnet fiskeredskap og fiskemetode samt behandler fisken skånsomt. Derfor bør du:

 • få fisken raskt til land, unngå å kjøre fisken lenge.
 • bruke fangstredskap tilpasset fang og slipp, slik at fangsten blir mest mulig skånsom
 • fjerne kroken skånsomt
 • ikke ta fisken ut av vannet
 • holde fisken mest mulig vannrett
 • kontrollere at fisken er uskadet og levedyktig før du slipper den løs

Høye vanntemperaturer er en stressfaktor for fisken. Vær ekstra varsom eller avstå fra gjenutsetting ved høye temperaturer.

Se flere anbefalinger om gjenutsetting av fisk fra Norges jeger og fiskerforbund (NJFF). Da er du godt forberedt.

Fiskere og elveeiere har ansvar for riktig gjenutsetting

Både fiskere og elveeiere har et ansvar for å sørge for at gjenutsetting gjøres slik at fiskens velferd ivaretas så godt som mulig.

For deg som fisker betyr det at:

 • du har gode nok kunnskaper og ferdigheter for å gjenutsette på en velferdsmessig forsvarlig måte
 • du følger anbefalingene for velferdsmessig forsvarlig gjenutsetting
 • du bare gjenutsetter uskadet og levedyktig fisk
 • du avliver skadet fisk selv om det betyr at de må avslutte fisket for dagen.

For deg som elveeier betyr det at:

 • du har nødvendige kunnskaper om velferdsmessig forsvarlig gjenutsetting
 • du informer og veileder fiskerne om riktig gjenutsetting
 • du rettleder eller viser bort fiskere som driver uforsvarlig gjenutsetting
 • du følger med på om det oppstår dødelighet som kan skyldes gjenutsetting
 • du har en strategi for hvordan og hvorfor du bruker gjenutsetting i den lokale forvaltningen av lakseelven

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Risikovurderinger

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Fiskevelferd Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer