Risikovurdering

Fiskehelse og fiskevelferd i ferskvannsoppdrett

Publisert 13.11.2014     Sist endret 14.11.2014

Vannkvalitet, fisketetthet og infeksjonssykdommer er viktige risikofaktorer for fiskehelsen og fiskevelferden i ferskvannsoppdrett. Dette har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert på oppdrag fra Mattilsynet.

Mattilsynet skal på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet gjennomgå fiskehelse- og velferdsregelverket med sikte på å forenkle og forbedre regelverket slik at det bedre kan legges til rette for fiskeoppdrett i ferskvann. Risikovurderingen fra VKM er et viktig grunnlag for denne gjennomgangen.

Gå til:
VKM: Risikovurdering av fiskehelse og fiskevelferd i ferskvannsoppdrett

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Inger Eithun, seniorrådgiver, seksjon dyrevelferd og fiskehelse, hovedkontoret, tlf. 23 21 65 70


Kontaktinformasjon

Inger Eithun, seniorrådgiver, seksjon dyrevelferd og fiskehelse, hovedkontoret, tlf. 23 21 65 70