Fiskevelferd ved utvikling og bruk av metoder, utstyr og teknologi

Publisert 05.02.2013     Sist endret 16.08.2015

For å oppnå god fiskevelferd er det nødvendig å kjenne de velferdsmessige konsekvensene av metoden eller utstyret. Man må også vite hvordan slik teknologi skal brukes for å ivareta velferden til fisken. Metoder og utstyr skal derfor testes ut og dokumenteres før det tas i bruk.

Uttesting av metoder og utstyr krever godkjenning

Utviklingen skal skje i tråd med dyrevelferdslovens krav. Det betyr at all uttesting og bruk av metoder og utstyr som man ikke kjenner konsekvensene av, er forbudt med mindre man har fått tillatelse fra Mattilsynet.

 

Godkjenning etter forsøksdyrregelverket

Mange forsøk som er nødvendig for slik uttesting og dokumentasjon, krever godkjenning etter forsøksdyrregelverket.

Før man starter forsøket må man derfor undersøke om forsøket er søknadspliktig. Forespørsel sendes til: forsoksdyr@mattilsynet.no.

Mer informasjon og veiledning om dette finner du på våre sider om forsøkdsdyr.

 

Dispensasjon fra dokumentasjonskrav

Uttesting som ikke krever godkjenning etter forsøksdyrregelverket må ha dispensasjon fra lov-/forskriftskrav for å være lovlig.

Forutsetninger for at dispensasjon skal kunne gis er bl.a. at.

  • det foreligger en plan for hvordan utprøvingen skal gjennomføres, evalueres og dokumenteres,
  • utprøvingen gjennomføres ved bruk av færrest mulig fisk, og belaster fisken minst mulig
  • utprøvingen planlegges, gjennomføres, evalueres og dokumenteres i samarbeid med relevant kompetanse i fiskevelferd,
  • utprøvingen planlegges, gjennomføres, evalueres og dokumenteres ved bruk av objektive kriterier som gir målbare og reproduserbare beskrivelser av metodens konsekvenser for fiskevelferden

Det forutsettes at dokumentasjon om metodens konsekvenser for fiskevelferd skal gjøres offentlig tilgjengelig.

 

Både selger og bruker har ansvar

Det er forbudt å selge og bruke utstyr som ikke fungerer velferdsmessig forsvarlig. 

 

Leverandørens ansvar:

Leverandøren må påse at utstyr og metoder som leveres er utprøvd og funnet egnet ut fra hensynet til fiskens velferd, og at det kan brukes på en velferdsmessig forsvarlig måte. Dette skal være testet ut og dokumentert før det forhandles og tas i kommersielt bruk.

Leverandøren har ansvar for at uttestingen holder faglig standard, slik at eventuelle velferdsmessige konsekvenser avdekkes og at resultater og konklusjoner er pålitelige.

Formidling av uttesting og brukerveiledning til kjøper er viktig for å oppnå lovlig bruk.

 

Oppdretters ansvar:

Oppdretter har alltid ansvar for velferden til fisken i anlegget.

Oppdretter må undersøke at det finnes dokumentasjon som er dekkende for den tiltenkte bruken. Han må også vurdere det er spesielle forhold på eget anlegg, f. eks. knyttet til lokalitet, drift eller fiskens helsetilstand, som har betydning for velferdseffekter og risiko ved bruk.

Bruken må justeres eller avbrytes om metoden ikke fungerer velferdsmessig forsvarlig.

Slakteri og transportør har tilsvarende ansvar som oppdretter, når fisken er i deres varetekt.
 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Virksomheten bes kontakte nærmeste avdelingskontor på telefon 22 40 00 00.
Bransjekontakt er Inger Fyllingen, seniorrådgiver, seniorrådgiver, seksjon fisk og sjømat, hovedkontoret, tel: 22 77 83 20
 Kontaktinformasjon

Virksomheten bes kontakte nærmeste avdelingskontor på telefon 22 40 00 00.
Bransjekontakt er Inger Fyllingen, seniorrådgiver, seniorrådgiver, seksjon fisk og sjømat, hovedkontoret, tel: 22 77 83 20