Fritidsfiske og dyrevelferdsloven

Publisert 03.12.2015     Sist endret 01.02.2019

Dyrevelferdsloven gjelder også for villfisk, krabber, hummer og kreps. Det betyr at vi må passe på at lidelsene og påkjenningene til fisk og krabber blir minst mulig ved fangst og avliving.

Fisking er en populær aktivitet som gjør at vi kan oppleve natur, koble av og fange fisk. Fritidsfiske skal være forankret i prinsippet om høsting av et overskudd i naturen, der fangsten samtidig utgjør en verdifull matressurs.

Når vi fisker for å skaffe oss mat, er det akseptert at fisken utsettes for visse påkjenninger. Likevel må vi sørge for at påkjenningene ikke blir større enn nødvendig. Fritidsfiskere kan med enkle grep sørge for god fiskevelferd.

For å redusere påkjenningen til fisk er det viktig å velge riktig redskap og fiskemetode.

Tiden fra du fanger fisken til den avlives bør være kortest mulig. Garn og andre stasjonære fangstredskaper bør derfor ikke stå lengre enn nødvendig. Når du fisker med stang bør fisken føres i land så skånsomt og raskt som mulig.

Avliv fisken med slag mot hodet så den blir bevisstløs, og deretter kutter over gjellebuene så fisken blør i hjel. Unngå unødvendig håndtering før avliving.

Pålagt gjenutsetting av fisk under minstemål og kveite over to meter

Alle som fisker i sjøen i Norge må følge reglene for minstemål. Målet er at flere småfisk skal få leve til de blir store nok til å formere seg.

Det beste er å prøve å tilpasse fisket slik at du unngår å få fisk under minstemål. Du kan for eksempel prøve økt krokstørrelse eller større maskevidde i garnet. Du kan også vurdere å fiske et annet sted.

Dersom du får fisk under minstemål, kan du fukte hendene i sjøen, løse fisken forsiktig fra redskapet og slippe den ut igjen. Dersom fisken ikke er levedyktig, skal den avlives.

Les mer om hvilke fiskearter det er minstemål for på Fiskeridirektoratets sider

Kveite over to meter er du pålagt å sette ut igjen siden den har høyt innhold av potensielt farlige fremmedstoff. Dette betyr at målrettet fiske etter så stor kveite i realiteten er rendyrket fang og slipp, og dermed forbudt.

Rendyrket fang og slipp og troféfiske er forbudt

Rendyrket fang og slipp der målet kun er å oppleve gleden og spenningen i å fiske for så å slippe fisken ut igjen, er i strid med dyrevelferdsloven og forbudt i Norge.

Det betyr blant annet at langdryg troféfiske etter dypvannsarter som f.eks. Håkjerring for så å slippe den ut igjen ikke er tillatt. Håkjerringen blir i slike sammenhenger utsatt for mye stress og belastning, og påkjenningene foregår dessuten over lang tid. Dette er verken forenlig med god fiskevelferd eller forbudet mot rendyrket fang og slipp. Det er også i strid med prinsippet om høsting av naturens overskudd.

Fiskevelferden skal alltid ivaretas. Derfor er det heller ikke akseptabelt å ta i bruk nye fiskemetoder der fiskevelferden blir dårligere bare for at fiskeren skal oppleve større spenning.

Blir du straffet?

Alle alvorlige brudd på dyrevelferdsloven også ved fritidsfiske kan bli politianmeldt, men hovedpoenget er ikke å straffe folk.

Poenget er å bidra til at folk flest ivaretar fiskevelferden. Med økt kunnskap og større bevissthet, tror vi at både holdninger og handlinger vil endre seg til det bedre.

Fant du det du lette etter?