Gebyr for tilsyn av fiskehelse og fiskevelferd

Publisert 12.05.2017     Sist endret 12.05.2017

Mattilsynet tar gebyr for å dekke kostnader av fiskehelse- og fiskevelferdstilsyn på settefisk-, matfisk-, stamfiskanlegg og slaktemerder.

Gebyrordningen omfatter:

  • Ordinære inspeksjoner
  • Revisjoner av internkontroll
  • Dokumentkontroll uten fysisk tilsyn
  • Saksbehandling av driftsplaner
  • Saksbehandling av dispensasjonssøknader

Hvem omfattes?

Forskriften gjelder for akvakulturanlegg som produserer settefisk, matfisk og stamfisk av laks, ørret og regnbueørret. I tillegg er slaktemerder omfattet.

Anlegg som produserer matfisk i ferskvann er unntatt.

Gebyrsatser

Gebyr for:Tid / kronerTid / kronerTid / kronerTid / kroner
Inspeksjon

Inntil 3 timer

Gebyr: 0

3-6 timer

Gebyr: 2265

6-12 timer

Gebyr: 4530

Mer enn 12 timer

Gebyr: 9060

Dokumentkontroll

Inntil 3 timer

Gebyr: 0

3-6 timer

Gebyr: 2265

Mer enn 6 timer

Gebyr: 4530

 
Dispensasjonssøknader

Inntil 3 timer

Gebyr: 0

3-8 timer

Gebyr: 2265

Mer enn 8 timer

Gebyr: 6040

 
Driftsplaner

Inntil 3 timer

Gebyr: 0

3-6 timer

Gebyr: 2265

6-10 timer

Gebyr: 4530

Mer enn 10 timer

Gebyr: 7750

Revisjon av internkontroll

Inntil 8 dagsverk

Gebyr: 22650

Mer enn 8 dagsverk

Gebyr: 45300

  

Innkreving

Avdelingskontoret fakturerer virksomheten det har utført tilsynet, revisjonen mm. på. Mattilsynet kan fastsette nærmere retningslinjer for innbetalingen.

Forskrift

Forskrift om gebyr til dekning av utgifter ved tilsyn og kontroll med fiskehelse og fiskevelferd i akvakulturanlegg

Fant du det du lette etter?