Kan få gebyr ved dårlig fiskevelferd

Publisert 21.06.2016     Sist endret 08.03.2017

Mange fisk dør eller lider før de dør i oppdrettsanlegg. Mattilsynet kan gi overtredelsesgebyr dersom oppdretterne ikke sørger for god fiskevelferd.

Fisk håndteres mye, gjennom avlusing og transport. Dette er risikosituasjoner som kan gå ut over velferden til fisken. Alle som håndterer og har ansvar for fisk må være bevisst denne risikoen.

Dyrevelferdsloven gjelder også for fisk. Mattilsynet har mulighet til å gi overtredelsesgebyr ved brudd på dyrevelferdsloven.

Alle oppdrettere er informert om at Mattilsynet kan bruke dette virkemiddelet for å fremme god fiskevelferd.

Ansvar og kompetanse

Både virksomheter og enkeltpersoner kan få gebyr hvis de ikke sørger for god fiskevelferd.

Den eller de som har ansvar for fisk skal:

  • ha kompetanse til å ivareta fiskens levemiljø
  • sørge for forsvarlig håndtering av fisken
  • sette inn tiltak som reduserer risikoen for at fisk lider eller dør
  • på eget initiativ avlive fisk dersom velferden ikke er god nok

Mattilsynet kan gi gebyr ved brudd på spesifikke krav i dyrevelferdsloven når noen har handlet uaktsomt eller forsettlig.

Fiskehelsepersonell har alltid et selvstendig faglig ansvar for fiskehelsen der de jobber.

Størrelsen på gebyret skal stå i forhold til hvor alvorlig lovbruddet er. Mattilsynet vil også vurdere om noen har fortjeneste på å bryte loven.

Alvorlige saker kan bli politianmeldt.

Meldeplikt når fisk dør eller blir skadet ved behandling

Ansvar ved bruk av ikke-medikamentelle avlusingsmetoder 

Fant du det du lette etter?