Kompetansekrav fiskevelferd

Publisert 29.08.2012     Sist endret 20.09.2017

For å sikre oppdrettsfisken god fiskevelferd, må alle driftsledere, røktere på oppdrettsanlegg og personell som jobber ved slaktemerder og kultiveringsanlegg ta kurs i fiskevelferd. Kursene skal være godkjent av Mattilsynet.

Opplæringen skal gjentas hvert femte år, og dokumentasjon på gjennomført kurs skal oppbevares på virksomheten.

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at ansatte har kompetanse i fiskevelferd og gjennomfører fiskevelferdskurs.

Mattilsynet fører tilsyn med at akvakulturpersonell kan dokumentere fiskevelferdskompetanse.

Kravene til fiskevelferdskompetanse finner du i:

Mer om kompetansekrav fiskevelferd

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Gunnar Gunnarson, seniorrådgiver, avdeling nasjonale oppgaver. tlf. 22778195
Dag Atle Tuft, rådgiver, avdeling nasjonale oppgaver. tlf. 22778058

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Rammer for kurs i fiskevelferd i oppdrettsnæringen PDF

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Søknadsskjema for godkjenning av kurs for kompetanse i fiskevelferdPDF

Godkjente produkter og virksomheter

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Fiskevelferd Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer