Kompetansekrav fiskevelferd


Publisert 29.08.2012 | Sist endret 26.11.2014

Driftsledere, røktere på oppdrettsanlegg, personell på slakteri og transport skal ha fiskevelferdsmessig kompetanse (jf akvakulturdriftforskriftens paragraf 6, slakteriforskriften paragraf 11 og transportforskriften paragraf 12). Nødvendig kompetanse skal dokumenteres gjennom praktisk og teoretisk opplæring. Opplæringen skal gjentas hvert 5. år.

Driftsledere, røktere på oppdrettsanlegg og personell som jobber ved slaktemerder og kutliveringsanlegg skal ha gjennomført kurs som er godkjent av Mattilsynet.

Oppdrettsanlegg, slakteri og transportører skal sørge for at deres personell har kompetanse i fiskevelferd. Dokumentasjon på gjennomført kurs skal oppbevares hos virksomheten.

Mattilsynet fører tilsyn med at aktuell personell på akvakulturvirksomheter har dokumentert kompetanse i fiskevelferd.

Mer om kompetansekrav fiskevelferd

Gjeldende regelverk

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Gunnar Gunnarson, seniorrådgiver, avdeling nasjonale oppgaver. tlf. 22778195
Dag Atle Tuft, rådgiver, avdeling nasjonale oppgaver. tlf. 22778058

Informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Rammer for kurs i fiskevelferd PDF

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Søknadsskjema for godkjenning av kurs for kompetanse i fiskevelferdPDF

Godkjente produkter og virksomheter

Relaterte kunngjøringer

Nyhetsbrev