Kompetansekrav fiskevelferd

Publisert 29.08.2012     Sist endret 30.01.2020

For å sikre oppdrettsfisken god fiskevelferd, må alle driftsledere, røktere på oppdrettsanlegg og personell som jobber ved slaktemerder og kultiveringsanlegg ta kurs i fiskevelferd.

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at ansatte har kompetanse i fiskevelferd og gjennomfører fiskevelferdskurs.

Opplæringen skal gjentas hvert femte år, og dokumentasjon på gjennomført kurs skal oppbevares på virksomheten.

Mattilsynet fører tilsyn med at akvakulturpersonell kan dokumentere fiskevelferdskompetanse.

Kravene til fiskevelferdskompetanse finner du i:

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Gunnar Gunnarson, seniorrådgiver, avdeling nasjonale oppgaver. tlf. 22778195
Dag Atle Tuft, rådgiver, avdeling nasjonale oppgaver. tlf. 22778058

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev