Mageskylling av rognkjeks er i strid med dyrevelferdsloven

Publisert 21.03.2016     Sist endret 02.02.2022

Praksisen med å skylle magen på levende rognkjeks for å finne ut hvor mye lakselus den har spist er i strid med dyrevernloven.

Rognkjeks er en lakselusspiser og brukes i kampen mot lakselus. For å finne ut hvor mye lakselus rognkjeks spiser, ønsker noen å gjennomføre mageskylling av bedøvet rognkjeks.

Mattilsynet har vurdert praksisen konkludert med følgende:

  • Mageskylling av levende rognkjeks påfører rognkjeks unødvendig påkjenninger og er i strid med dyrevelferdsloven. Oppdrettere kan oppnå det samme resultatet ved å undersøke avlivet rognkjeks.
  • Dersom mageskylling skal brukes i forsøkssammenheng, skal det søkes om godkjenning etter forsøksdyrregelverket.

Følgende totalvurdering ligger til grunn for Mattilsynets konklusjon:

  • Denne typen inngrep er i utgangspunktet bare tillatt om det gjennomføres av hensyn til dyrets egen helse
  • Inngrepet påfører fisken en viss påkjenning selv om det utføres korrekt
  • Det er risiko for å påføre fisken skade ved inngrep dersom det ikke utføres korrekt
  • Det finnes alternativer som gir mindre belastninger (for eksempel å avlive fisken)
  • Ønsket om å telle lus i rognkjeks uten å avlive fisken, er ikke et formål som berettiger belastningen som fisken utsettes for.
Fant du det du lette etter?