Mageskylling av rognkjeks er i strid med dyrevelferdsloven

Publisert 21.03.2016     Sist endret 29.06.2016

Praksisen med å skylle magen på levende rognkjeks for å finne ut hvor mye lakselus den har spist er i strid med dyrevernloven.

Rognkjeks er en lakselusspiser og brukes i kampen mot lakselus. For å finne ut hvor mye lakselus rognkjeks spiser, ønsker noen å gjennomføre mageskylling av bedøvet rognkjeks.

Mattilsynet har vurdert praksisen konkludert med følgende:

  • Mageskylling av levende rognkjeks påfører rognkjeks unødvendig påkjenninger og er i strid med dyrevelferdsloven. Oppdrettere kan oppnå det samme resultatet ved å undersøke avlivet rognkjeks.
  • Dersom mageskylling skal brukes i forsøkssammenheng, skal det søkes om godkjenning etter forsøksdyrregelverket.

Følgende totalvurdering ligger til grunn for Mattilsynets konklusjon:

  • Denne typen inngrep er i utgangspunktet bare tillatt om det gjennomføres av hensyn til dyrets egen helse
  • Inngrepet påfører fisken en viss påkjenning selv om det utføres korrekt
  • Det er risiko for å påføre fisken skade ved inngrep dersom det ikke utføres korrekt
  • Det finnes alternativer som gir mindre belastninger (for eksempel å avlive fisken)
  • Ønsket om å telle lus i rognkjeks uten å avlive fisken, er ikke et formål som berettiger belastningen som fisken utsettes for.
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Jonathan Vaz, rådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret, tlf. 22 77 84 17Kontaktinformasjon

Jonathan Vaz, rådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret, tlf. 22 77 84 17